Eesti Sõjamuuseumi rebranding

KLIENT Eesti Sõjamuuseum

Ühtse visuaali loomise eesmärgiks on kogu ESMi puudutava visuaalse keele ühtlustamine ning selge süsteemi loomine. Selle loomisel on lähtutud olemasolevast stiiliraamatust ning muuseumi olemusest ja vajadustest, võttes arvesse selle militaarset tausta.

Sõjamuuseum on juba mõnda aega Iva hea koostööpartner olnud. Muuseum on tegutsenud pikka aega, ning läbi aegade on väga paljude erinevate kujundajate abil valminud üksteisega pigem mitte kooskõlas olevaid kujundusi. Sõjamuuseumi soov oli täpsemalt välja tuua ühtset stiili nii majasiseselt kui ka väliselt. Mitmete kuude pikkune kavandamine ning katsetamine on vilja kandnud. Praeguseks kujundame juba esimest näitust antud stiilis ning esimesed reklaamid, trükised ja maalide sildid on juba valminud.
Peamisteks uuendusteks on stiiliraamatus olevate värvide: tumehall, kuldne ja helesinine läbiv kasutus. Majasiseselt on mitme keele kasutamise korral võetud kasutusele lipukesed mis eristavad vastavaid keeli ning muudavad läbivalt vajaliku info kergesti hoomatavaks. Samuti kasutame lipukesi ka olulise info välja toomiseks.

Uus üldvisuaal on lihtne ja lakooniline ilma liigsete kaunistusteta. Põhilised kasutatavad elemendid on: lipukesed, poolik logomotiiv ja ebaregulaarne katkendjoon.

Reply

Saada
kiri!